Tag Pin VP-Pin F

From 300.000 

Sản phẩm Dây bắn VP-Pin F T-7VP-Pin F T-11 có đuôi hình chữ T, khác với Dây bắn VP-Pin F 15 và VP-Pin F 20 có đuôi hình tam giác.

Cả 4 loại dây đều được sử dụng cho các loại dụng cụ 503 X, 503 XL và VP-Tool F

Mã: N/A Danh mục: ,