VP Tool Pro F

Liên Hệ Báo Giá

Công nghệ luôn luôn được quan tâm và cải tiến, thao tác dễ dàng và mang lại hiệu quả cao hơn

Thích hợp cho các loại ti bắn trên thi trường!!

Sử dụng loại Kim nhuyễn và cho bề mặt vải dệt nhuyễn

Danh mục: