VP Tool Pro SL

Liên Hệ Báo Giá

Công nghệ luôn luôn được quan tâm và cải tiến, thao tác dễ dàng và mang lại hiệu quả cao hơn

Thích hợp cho các loại ti bắn trên thi trường!!

Sử dụng loại Kim dài tiêu chuẩn và cho bề mặt vải dày và cứng

Danh mục: